Municipi:

Artà i Santa Margalida

Titularitat:

Públics

Preu:

Gratuït

Horaris:

Oberts permanentment

Altres enllaços:

Artà Mallorca
Viquipèdia
Diario de Mallorca

Serveis:

information panels

Icono Yacimientos 45 Dòlmens de s’Aigua Dolça i son Bauló de Dalt

Els dólmenes de s’Aigua Dolça (Artà) i son Bauló de Dalt (Santa Margalida), són dels pocs dòlmens visitables als jaciments arqueològics de Mallorca. Tots dos es localitzen molt a prop de la costa, en especial el de s’Aigua Dolça, a la Badia d’Alcúdia, possiblement des de la qual s’establiria alguna relació amb la veïna illa de Menorca.

Els dòlmens mallorquins s’emmarquen en el conegut període dolmènic, 1900 i el 1600 aproximadament abans de la nostra era. Es tracta d’estructures funeràries, de caràcter col·lectiu utilitzades en les primeres fases d’ocupació de les illes, amb una certa influència del campaniforme de finals del tercer mil·lenni. També podem dir, que hi ha una forta semblança entre les tombes mallorquines i les documentats entre la regió Midi-Pyrénées, al sud de França, fins a la desembocadura del riu Ebre, a Catalunya.

Pel que fa al dolmen de s’Aigua Dolça podem dir que ens trobem d’avant d’un espai funerari a tocar la mar, en un lloc, màgic, al qual només s’accedeix caminat pel camí de costa que comunica el Cap Farrutx fins a Alcúdia. Entre Betlem i la Colònia de Sant Pere, a prop de Ca los Camps

Un cop arribats al jaciment podrem apreciar un una estructura circular de poc més de 6 metres de diàmetres. Al seu interior trobem un corredor amb un enllosat de pedres planes que dóna accés a una cista quadrangular, de lloses planes i verticals que sobrepassen el metre d’alçada.

A l’interior de la tomba es van localitzar 8 cranis i restes de 34 individus, acompanyats d’un ric aixovar funerari compost per ceràmiques, indústria lítica, òssia i elements metàl·lics. Aquest ha estat l’únic dolmen que s’ha pogut excavar i documentar les seves restes, sense que aquestes fossin espoliades. Gràcies a ell podem saber un poc d’aquest tipus d’enterraments col·lectius, que no s’estengueren a la resta de l’Illa.

El Dolmen de son Bauló de Dalt es troba al polígon industrial de son Bauló. Enmig d’unes naus del segle XX, pareix resistir la petjada d’un passat molt diferent del nostre present. Per poder arribar al jaciment ens hem de desplaçar a Can Picafort per la carretera Ma-3413. Un cop arribats a l’entrada del nucli urbà hem de girar en direcció Artà per la carretera Ma-12. i a menys d’un quilòmetre hem d’entrar al polígon industrial. Al carrer Vial 2 sector 7 trobarem aquest recinte funerari.

Aquest dolmen es caracteritza per situar-se damunt d’una plataforma artificial, la qual dóna una imatge de sobre elevació del terreny. Aquesta plataforma és de morfologia oval i té unes dimensions de 16 metres de longitud per 9,5 d’amplària. Està formada per una sèrie de lloses planes, les quals s’asseuen damunt d’una cap de terra natural. Damunt de la plataforma s’asseu un cercle de lloses verticals amb un diàmetre aproximat de 6 metres, el qual tancaria el corredor i la càmera interior, on es dipositaren els morts. La cambra central està formada per una cista quadrangular de 4 m2 aproximadament, de lloses verticals. Aquesta petita càmera es comunica amb el corredor d’accés a través d’una petita perforació.

En aquest jaciment arqueològic a Mallorca es van localitzar 5 individus i el seu aixovar associat, del que cal destacar el conjunt ceràmic i diversos fragments d’instrumental de sílex, el qual no existeix a la zona. Aquest fet que demostra l’existència de relacions d’intercanvi amb altres zones de l’illa.