Icono Museos 45 Museu Arqueològic de Deià

Serveis:

Titularitat:

Privada

Municipi:

Deià

Adreça:

Carrer Teia, n 4. 07179 Deià

Telf:

699 957 902

E-mail:

email

Preu:

Gratuït

Horaris:

Diumenges: de 11 a 13h
Dissabtes: de 17 a 19 h
Es poden concertar visites

Altres enllaços:

Wikipedia | Consell de Mallorca

Descripció:

El Museu Arqueològic de Deia, està situat al carrer del Teix, del Municipi de Deia, a peu de la carretera MA-10, a la Serra de Tramuntana.

Un cop arribats al municipi hem de seguir les indicacions que ens conduiran al Museu, en direcció Cala Deià. El Museu es troba ubicat en un antic molí fariner del segle XVII i reformat per William Waldren i Jackie Waldren, per tal de donar cabuda a l’actual museu arqueològic.

Visitar el Museu és com visitar els orígens de l’arqueologia moderna mallorquina, tot descobrint els orígens de l’ocupació de l’illa. En ell podem trobar restes dels jaciments que va excavar William Waldren a partir de finals dels anys 50 del segle XX, quan va arribar a l’illa procedent dels Estats Units de nord Amèrica.

Així veurem peces dels jaciments de la zona compresa entre Deià i Valldemossa, on cal destacar les restes de Myotragus Balearicus a la cova de Muleta i els assentaments de Son Matge, Son Ferrandell Olesa i Son Mas.

El jaciment de Son Matge, es situa en un abric natural del municipi de Valldemossa. El podem situar cronològicament, entre mitjans i finals del 2r mil·lenni abans de la nostra era (a.n.e.). En ell es van documentar les primeres restes d’ocupació humana de l’illa, amb instruments de sílex i peces ceràmiques classificades com a campaniformes, és a dir del Període Calcolític. Aquestes primeres ocupacions van arribar del Golf de Lleó. Es tractaria de petits grups humans de ramaders i agricultors, que complementaven la seva dieta amb la recol·lecció i la caça de petits animals i insectes, que podrien obtenir de la Serra.

Pel que fa al jaciment de Son Mas, també situat al municipi de Valldemossa, podem destacar la presència d’un santuari del Període Balears. Aquests edificis es caracteritzen per la seva morfologia de ferradura, on es troben restes de sacrificis animals, aixovar associat a libacions, com copes, restes d’àmfores i vaixella d’importació associada, que ens indiquen la presència de vi. Tot i que les restes ens indiquen que l’edifici fou utilitzat en aquest període, hem de dir que es va establir damunt les restes d’una ocupació més antiga, ja que també s’han trobat restes de ceràmica campaniforme, datada en el Període Calcolític.

El jaciment de Son Ferrandell-Olesa, és la darrera joia arqueològica que també fou excavada per Waldren, també al municipi de Valldemossa. Es caracteritza per comptar amb la presència de diversos talaiots, rodons i quadrats, dispersos al llarg dels terrenys de la possessió que dóna nom al jaciment. Tot i que les restes més significatives són els esmentats talaiots, també es van documentar restes de cabanes i estructures d’estabulació de l’Edat del Bronze.

Com podreu veure, visitar el Museu Arqueològic de Deià és conèixer els orígens de l’ocupació humana de l’illa, però també us conduirà a conèixer la vida d’un professional, que va saber integrar la seva formació, vinculada a l’art contemporani, amb la seva passió, l’arqueologia i una nova manera, tant d’entendre i practicar l’ofici, com la museïtzació de les seves restes. Junt a un col·lectiu d’artistes locals i forans, va remodelar un antic molí, per donar-li nous usos i noves expressions arquitectòniques, creant el primer museu modern de l’illa. En ell, no només s’exposen peces arqueològiques, sinó que s’hi duen a terme manifestacions culturals de tota mena, convertint-se en un centre cultural.