Municipi:

Magaluf, Calvià

Titularitat:

Pública

Preu:

Gratuït

Horaris:

Obert permanentment

Telf:

971 13 91 00

E-mail:

email

Web:

Visiteu el lloc web

Altres enllaços:

Plus Calvia - Naveta Alemany
Plus Calvia - Primeros indicios de ocupación humana
Plus Calvia - Època del bronce Naviforme

Serveis:

information panels

Icono Yacimientos 45 Naveta d’Alemany

A la localitat costanera de Magaluf, Calvià, es localitza la Naveta d’Alemany. Aquest jaciment arqueològic a Mallorca prehistòric està als afores de la zona urbanitzada, molt propera a Cala Vinyes.

Per accedir, des de Palma, hem d’agafar la carretera MA-1, que uneix la ciutat amb Artà i desviar-nos per la sortida 14. Des d’allà hem d’anar fins al complex urbanístic de Cala Vinyes, pel carrer Blanc. Tot seguit agafarem el camí Porrassa fins a arribar al carrer Rosa, on trobarem el monument prehistòric, tot just a la cruïlla amb el carrer Estrella. Allà, podrem aparcar el nostre cotxe en un petit pàrquing, i al costat d’una zona de pinar trobarem aquest magnífic element de la prehistòria mallorquina, que es troba perfectament museïtzat.

Un cop arribats al jaciment podrem observar una de les navetes més ben conservades de l’illa. Aquests edificis es van construir al llarg del Bronze Balear, comprés entre el 1.600 i el 1.000 abans de la nostra era. En aquest cas ens trobem davant d’un edifici aïllat, que possiblement formaria part d’un petit nucli, on diverses famílies conrearien els terrenys circumdants i practicarien la ramaderia d’ovelles i cabres.

Aquest edifici s’aixeca en una petita elevació del terreny de 33 m d’altura sobre el nivell de la mar, cosa que permetria tenir un control visual de la zona, abastant Cala Vinyes, son Ferrer i Magaluf. també seria un bon lloc per a albirament de vaixells o embarcacions que arribessin de la mar, podent anar a rebre’ls ràpidament degut a la seva proximitat. Aquest edifici, com la resta de navetes documentades a l’illa, es va construir seguint la tècnica ciclòpia, és a dir amb grans pedres. S’anomenen navetes, per què tenen forma de vaixell invertit, la qual cosa fa que tinguin una cara, la posterior, en forma d’absis.

Durant l’excavació es varen documentar en aquesta plataforma restes de fases d’ocupació anteriors, que pertanyen al bronze antic (1800-1500 a.n.e) Els murs d’aquesta construcció són de gran amplària, i estan formats per un doble parament amb un reble de petites pedres. El parament extern consta de grans blocs de pedra, preferentment situats a la base, i el parament intern està format per blocs de pedra més petits. Per tal de reforçar l’estructura es va construir un tercer parament a l’interior dels murs a manera d’espina de reforç. Un cop aixecades les parets, aquestes serien cobertes de pedra, fang i elements vegetals, com l’ullastre, molt abundant en aquell moment.

Avui en dia es troba totalment excavada i perfectament restaurada.

Però, realment quina funció tingueren aquests edificis? De navetes excavades a l’illa, n’hi ha altres com les de Closos de Can Gaià o Hospitalet Vell. Foren espais domèstics i zones de producció dels estris necessaris per a la subsistència dels seus habitants: olles, ganivetes, instruments d’os o de fusta. Les navetes menorquines, la més coneguda de les quals és la Naveta dels Tudons, no tenien aquest ús. A Menorca les navetes eren tombes.

A més de les activitats domèstiques, aquestes navetes també acollien les altres activitats del poblat com les de decisió i organització dels poblats

Si voleu continuar amb el vostre viatge arqueològic, us heu d’acostar a visitar aquesta magnífica naveta del jaciment arqueològic a Calvià i descobrir els seus secrets.