Municipi:

Santa Ponça

Titularitat:

Privada

Preu:

Gratuït

Horaris:

En funció de l’obertura del centre comercial

Web:

Visiteu el lloc web

Altres enllaços:

Plus Calvià - Villa Romana de sa Mesquida
Plus Calvià - Romanos, vándalos y bizantinos
Plus Calvià - Época Romana y Tardoantigua

Serveis:

information panels

Icono Yacimientos 45 Sa Mesquida

El jaciment arqueològic de Sa Mesquida, està situat al pàrquing d’un supermercat, de la localitat de Santa Ponça, Calvià. Per poder accedir al mateix, hem de desplaçar-nos fins al nucli urbà per la carretera MA-1 i agafar l’avinguda del Rei Jaume I, en direcció a la localitat. El trobarem tot just superada una rotonda.

A l’entrada del centre comercial, trobem les restes del que sembla ser un nucli rural fundat al segle I abans de la nostra era (a.n.e.). Aquesta vil·la romana, junt amb la de Can Maiol (Felanitx) i Son Sard (Son Servera) són les úniques vil·les excavades considerades de nova planta. Aquestes serien part fonamental del món rural mallorquí, format també per una infinitat de nuclis d’origen talaiòtic que continuaren el seu desenvolupament social més enllà de la conquesta romana de l’any 123 a.n.e.

La vila de Sa Mesquida es troba a uns 500 metres de la mar, enmig d’una antiga plana fèrtil, apta per al conreu i per al desenvolupament d’un nucli rural amb una intensa activitat agrorramadera.

Del jaciment arqueològic de Calvià podem destacar dues àrees ben diferenciades. Per una banda, trobem un conjunt de 6 habitacions disposades entorn un pati central, descobert, on hi ha un pou. D’aquest sector del conjunt hem de destacar una sèrie d’estructures. La primera, és una estructura associada a la producció de salaó, o relacionada amb la producció de vi. La segona són les restes d’un forn de ceràmica comuna feta a torn. Aquest és el primer forn d’aquestes característiques documentat a l’illa i demostra que al jaciment es va desenvolupar també una activitat terrissaire d’abast local o regional. Aquest tipus de ceràmica està classificada dins de les ceràmiques comunes produïdes a molts indrets de l’Imperi.

Aquesta primera àrea, fundada al segle I a.n.e., fou destruïda a finals del segle II. Els motius d’aquesta destrucció ens són desconeguts.

En la segona zona del jaciment trobem les restes d’una cisterna, utilitzada com abocador al llarg dels segles V i VI. En ella es van documentar tota una sèrie de materials amfòrics, vaixella, ceràmiques comunes i de cuina, gran quantitat de restes de fauna, vidre, metalls i elements arquitectònics. Les ceràmiques, de diverses províncies evidencien l’intens contacte que tingué, no només aquest petit nucli rural sinó l’illa de Mallorca, amb altres zones de la Mediterrània com la Península ibèrica, el nord d’Àfrica o el sud de la Gàl·lia (ara França).

Per tant, tornem a veure en aquest jaciment la importància de l’actual Santa Ponça amb el món exterior. I dins d’aquest enclavament estratègic no podem deixar de banda la cala del mateix nom, on arribarien i sortirien mercaderies de tota mena. D’aquestes,  es poden destacar per exemple el vi d’Itàlia o de la Tarraconense o l’oli de la Bètica, molt preuat a diversos indrets de la Mediterrània.

Us convidem a imaginar-vos com seria l’actual Santa Ponça, al llarg dels segles I-VI, un indret rural en plena efervescència de les tasques agroramaderes beneficiades per una plana fèrtil que afavoriria el desenvolupament de la població del moment. Un espai molt diferent del que podem observar avui dia.