Municipi:

Magaluf, Calvià

Titularitat:

Pública

Preu:

Gratuït

Horaris:

Obert permanentment

Telf:

971 139100

E-mail:

email

Web:

Visiteu el lloc web

Altres enllaços:

PlusCalvia - Época del Bronce Naviforme
PlusCalvia - Época Talayótica
PlusCalvia - Época Postalayótica

Serveis:

information panels

Icono Yacimientos 45 Turriforme esglaonat de Son Ferrer

El jaciment arqueològic del Turriforme esglaonat de Son Ferrer es troba localitzat a la urbanització de Son Ferrer, dins de la península de Calvià, enmig d’una plana fèrtil, on el túmul es troba en la part més elevada, afavorint una de les seves funcions: control visual del territori.

Aquesta construcció prehistòrica és única en tota l’illa, pel fet que és la primera estructura d’aquesta mena que ha estat totalment excavada, consolidada i museïtzada.

Per arribar a ella hem d’agafar la sortida de l’autopista de Andratx que condueix a Son Ferrer. Es localitza en mig d’una zona de xalets, al carrer Oronella, que han afectat greument el poblat original. Avui dia només es pot observar el túmul i les restes d’algunes estructures associades.

Cal destacar, però, que el jaciment abasta un llarg període de temps, amb estructures prèvies i posteriors al túmul que anirien des del el Bronze Antic (1800 a.n.e) fins a ben entrat el segle III de la nostra era.

Aquest edifici ciclopi s’aixecà damunt de les restes d’un hipogeu o cova artificial d’enterrament de l’Edat del Bronze. Els hipogeus són estructures excavades en la roca, en aquest cas en una duna fòssil. Al seu interior trobem uns bancs, on es dipositaren les restes dels morts, en aquest cas d’algun poblat proper. L’hipogeu presenta tres cambres. A la central es localitzen dos bancs adossats i una plataforma disposada a una alçada superior. S’accedeix per un petit forat situat a la base del turriforme.

Quan parlem de túmul hem de pensar en una plataforma escalonada. En aquest cas, el túmulo de Son Ferrer, fou construït en la fase inicial del Període Talaiòtic, vers el 900 abans de la nostra era (a.n.e), i perdurà al llarg del temps acomplint unes funcions totalment diferents per les que fou aixecat.

El túmul de son Ferrer es caracteritza pel seu escalonament, format per paraments ciclopis reblits de pedres de menor mida i terra. No es tracta d’una plataforma regular, ja que tendeix a adquirir diversos tipus morfològics, en diversos nivells d’escalonament. Si a la base podem apreciar paraments que tendeixen cap a la circularitat, a la part més alta veiem que les anelles, o escalons del túmul tendeixen a les formes quadrangulars. A aquesta zona elevada s’hi accedeix a través d’una rampa.

Possiblement el túmul fou utilitzat per a celebrar encontres col·lectius, al voltant de cerimònies polítiques o religioses al llarg del període talaiòtic.

Un cop finalitzat aquest període, al voltant del segle V a.n.e es transformaren les maneres d’entendre el món assumides fins llavors. Dintre d’aquest nou context l’edifici adquirí nous usos, recuperant el d’ús funerari, reutilitzant-se l’interior de l’hipogeu on s’han recuperat mes de 100 individus. S’han pogut observar diferents tipus de rituals funeraris relacionats amb les ofrenes florals, focs rituals, aixovar ceràmic, i un tractament dels nonats i dels  nadons morts. Aquests es dipositaren dintre d’urnes ceràmiques. A partir del 70-50 a.n.e s’utilitza les vessants del túmul per continuar amb les deposicions funeràries, però en aquest moment nomes es documenten enterraments infantils.

És en aquest període que també es té constància de l’existència de diferents estances adossades al túmul, que malauradament es perden en direcció als xalets.

No se saben els motius de l’abandonament d’aquest antic assentament, el qual forma part d’un ric conjunt de jaciments a Calvià. Juntament amb altres espais, també museïtzats, contribueixen a fer-nos una idea de la densitat de població que visqué a la zona. Un municipi que presenta quantitat i riquesa en les manifestacions monumentals que es desenvoluparen en diversos períodes històrics.