Icono Talleres 45 Una passejada pels rituals funeraris a la prehistòria a l’entorn de Son Real

Municipi:

Can Picafort-Son Real

Enfocat a:

Tots el públics

Persones mínimes requerides:

10

Nombre de persones màximes admeses:

25

Durada:

4-5 h

Telf:

669 04 45 97

E-mail:

email

Recomanacions:

Dur calçat adient

Preu:

8€/p

Descripció:

La mort és un dels misteris millor guardats de la història de la humanitat, per això, des de que els primer éssers humans foren conscients de la seva pròpia existènciaaquests han cercat respostes a aquest fet. A través de l’art, l’espiritualitat i l’arquitectura cada cultura ha manifestat la seva  preocupació cap a la mort i la pèrdua dels seus. Per aquest motiu cercaren indrets i una arquitectura específica per donar el repòs etern al seus difunts.

L’entorn de Can Picafort i Son Real són un indret idoni per  a conèixer l’evolució a Mallorca del ritual funerari de les comunitats prehistòriques que habitaren en ella. Aquest viatge ens permetrà entendre millor els nostres ancestres i, adonar-nos, que no eren tan diferents a nosaltres.