El projecte ArqueoMallorca

La idea d’elaborar un Pla estratègic de dinamització del patrimoni arqueològic sorgeix a partir de les Jornades de dinamització del Patrimoni arqueològic de Mallorca com a motor del desenvolupament rural, (Montuïri, 10 i 11 d’abril de 2014). Arran d’aquestes Jornades es va impulsar la creació d’un grup de treball integrat per professionals de l’arqueologia, representants de les administracions públiques i agents del sector turístic. L’objectiu era elaborar un pla estratègic de dinamització del patrimoni arqueològic de l’illa amb el nom de ArqueoMallorca, a partir de les següents premisses:

  • El patrimoni arqueològic mallorquí és un dels elements culturals menys coneguts per la població, els turistes i els diferents agents econòmics i turístics de l’illa, tot i comptar amb una gran riquesa.
  • La diversitat de restes i les seves característiques específiques fan que el nostre patrimoni compti amb un potencial sociocultural i econòmic per si mateix. Combinat amb d’altres elements de la cultura, com la gastronomia, l’arquitectura o el paisatge, pot contribuir al desenvolupament local. Això ens permet oferir unes propostes molt interessants per als residents i per als visitants.

I és precisament aquest potencial econòmic, cultural i social el que es pretén desenvolupar i posar en valor a través d’aquest projecte.

ArqueoMallorca està promogut per l’Associació Mallorca Rural, entitat sense ànim de lucre dedicada al Desenvolupament Rural a Mallorca. Mallorca Rural va néixer al 2002 i es va configurar com a Grup d’Acció Local per gestionar la Iniciativa Comunitària LEADER+, Programa de Desenvolupament Rural cofinançat per la Unió Europea. Entre els seus objectius hi ha el foment de la participació i la implicació de tots els actors, administracions públiques, entitats d’iniciativa privada i associacions per tal de treballar cap al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca.

Posteriorment, el 27 de novembre de 2009, mitjançant Resolució del vice-president del FOGAIBA, l’Associació Mallorca Rural va ser designada com a Grup d’Acció Local per a la gestió de l’eix 4 LEADER del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2007 – 2013 N+2 (2007 – 2015) cofinançat pel fons europeu FEADER.


Eixos del projecte
Unir els diferents professionals de l’arqueologia i d’altres sectors (incloent-hi administracions públiques i sector privat, especialment el turístic) per treballar en xarxa:
  • Establir una estratègia completa i consensuada per posar en valor els recursos patrimonials.
  • Desenvolupar eines per aconseguir una àmplia difusió de la riquesa patrimonial de l’illa.
  • Generar una estructura estable que permeti gestionar de forma més ordenada els recursos patrimonials existents.
Identificar els recursos patrimonials existents i analitzar-ne la potencialitat social, cultural i econòmica:
  • Difondre i consolidar el turisme cultural / patrimonial com un valor important de l’illa
  • Crear una pàgina web per promocionar el patrimoni arqueològic, així com la posada en marxa de diferents perfils a les xarxes socials
Elaborar una propuesta unificada sobre la dinamización y revalorización del patrimonio arqueológico de Mallorca
  • Diseñar un conjunto de actividades y talleres que, junto con la elaboración de un plan de comunicación, supongan la socialización de la arqueología a diferentes niveles y / o sectores
  • Proyectar internacionalmente el proyecto como ejemplo de buenas prácticas de turismo sostenible
Desenvolupament del projecte
Disseny de marca i pàgina web
0%
Creació de producte: rutes i tallers
0%
Adhesions protocol de gestió
0%
Redacció pla estratègic
0%

Agraïments:

Bea Palomar: Arqueòloga de la Ruta Arqueològica de Sencelles-Costitx. Bernat Font: Director de les excavacions de S’Illot. Biel Pons Homar: Cap de Departament de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca. Consell de Mallorca i Consorci Eurolocal MallorcaDavid Javaloyas: Professor Ajudant de l’àrea de Prehistòria del Departament de les Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears. Isabel Pérez Miró: Directora del Castell de Bellver. Museu d’Història de la Ciutat. Jackie Waldren: Directora del Museu de Deià. Joan Miquel Morey: Gestor cultural de les excavacions de Na Galera. Joana Maria Palou: Directora del Museu de Mallorca Jordi Hernández: Codirector de les excavacions de la Necròpolis de Son Real. Llorenç Oliver: Codirector de les excavacions de Closos de can Gaià. Magdalena Salas: Directora del Museu d’Història de Manacor. Manuel Calvo: Professor titular de l’àrea de Prehistòria del Departament de les Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears. Mateu Riera: Codirector de les excavacions del Pla de ses Figueres. Miguel Ángel Cau: Professor titular del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Natalia Hernández: Freelance, turisme cultural.Paula Amengual: Tècnic arqueòloga del Museu Arqueològic de Son Fornés. Pere Jiménez: Responsable tècnic de l’Oficina d’Empreneduria i Empresa de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) Rafaela Riera: Tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Rosa Maria Aguiló Fiol: Conservadora del Museu de Mallorca. Toni Micol: Arqueòleg de la Ruta Arqueològica de Sencelles-Costitx Toni Puig: Codirector de les excavacions de Mestre Ramón.


Membres del Projecte:

Carmen Estrada, Gerent de l’Associació Mallorca Rural. Beatriz Cuchí i Eugenio Sanchis, coordinadors del Projecte, Tècnics de l’Associació Mallorca Rural. Albert Forés Gómez, tècnic arqueòleg responsable de comunicació i de continguts. Gaizka Merino, fotografies museus i jaciments. Helena Inglada, col·laboradora externa, Tècnic arqueòloga del Consell de Mallorca. Jaume Deyà i Mercedes Àlvarez, tècnics arqueòlegs responsables del disseny de rutes i del catàleg de productes arqueològics.


Col·laboració en la cessió d’imatges:

Jordi Hernàndez: Jaciment de Mestre Ramon. Magdalena Sales: Taliot de s’Hospitalet Vell. Mateu Riera: Jaciment del Pla de les Figueres i Museu de Cabrera